اطلاعیه‌ها

همایش «روسیه و کشورهای مشترک المنافع: زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ» در اسفندماه 1399 توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی با همکاری دانشگاه الزهرا و انجمن ایرانی تاریخ  و ... بصورت ملی ومجازی برگزار خواهد شد از کلیه علاقمندان با حوزه‌های یادشده دعوت می‌شود مقالات خود را از طریق همین سامانه ارسال کنند