آمار Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی- اطلاعات تماس
راه های تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: دانشگاه تهران، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، اتاق 235

تلفن: 61119120-021 ؛ فاکس: 22143859 -021

myahya@ut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی:
http://journaliarll.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب