آمار Peculiarities of studying foreign languages in Russia in different historical periods - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mikhailova Anatolyevna G. Peculiarities of studying foreign languages in Russia in different historical periods. Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 9 (1) :59-72
URL: http://journaliarll.ir/article-1-103-en.html
Far-Eastern Fire-Rescue Academy, Vladivostyok, Russia. , judges64@inbox.ru
Abstract / Аннотация:   (1122 Views)
In the context of the humanization and humanitarization of education a lot of attention is paid to individual abilities of a person. He becomes an active participant of the educational process. Studying of foreign languages becomes one of the main components assisting a child to develop his/her individuality, to form intercultural communicative competence which helps successful communication with the representatives of different countries; it is the way to know the values of a civilized world. So in this article the ideas of human pedagogy are presented, the main stages of studying foreign languages in the world and in Russian school are discussed.
 
Keywords: Education, Foreign Languages, Methods of Teaching, Humanization and Humanitarization of Education, Intercultural Communicative Competence.
ویژگی‌های فراگیری زبان‌های خارجی در روسیه در دور‌ه‌های مختلف تاریخی گالینا آناتولیونا میخاییلووا* دانشیار آکادمی آتش‌نشانی، نجات و امداد خاور دور، ولادی‌واستوک، روسیه. (تاریخ دریافت: اکتبر 2016؛ تاریخ پذیرش: فوریه 2017) در راستای پیشرفت روش‌های آموزشی و توسعه علوم انسانی و تربیتی، به توانایی‌های فردی انسان توجه زیادی شده است. فراگیران به عنوان جزء فعال در فرایند آموزشی معرفی می‌شوند. آموزش زبان‌ها یکی از مهم‌ترین عواملی است که به کودک در رشد شخصیت و مهارت در برقراری ارتباطات بین‌فرهنگی با نمایندگانی از فرهنگ‌های دیگر کمک می‌کند و به‌عنوان راهی برای رسیدن به ارزش‌های دنیای متمدن شناخته می‌شود. به‌همین منظور مقاله حاضر به بررسی نظریات موجود در علوم تربیتی شخص‌محور می‌پردازد و در آن مهم‌ترین دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی در سطح جهانی و مدارس روسیه بررسی می‌شود. واژ‌گان کلیدی: آموزش، زبان‌های خارجی، روش‌های تدریس، علوم انسانی و تربیتی، ارتباطات بین‌فرهنگی.
Type of Study: Research | Subject: Russian Language
Published: 2017/02/22

Send email to the article author


© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb