آمار Некоторые аспекты явления заимствования в терминологии информационных технологий - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


چکیده:   (47 مشاهده)
Статья содержит информацию о процессах терминологического заимствования в подъязыке информационных технологий в период становления терминологического ядра данной отрасли, в 50-80 гг. ХХ в. Проанализированы лексическое и семантическое заимствования. Последнее представлено разновидностями: полное семантическое, вторичное (частичное семантическое), словообразовательное. Лексические заимствования – слова со всеми своими фономорфологическими и семантическими характеристиками. Семантическое заимствование означает подбор лексического эквивалента заимствуемому понятию в языке-реципиенте. Словообразовательное калькирование – процесс, при котором словообразовательная структура иноязычных слов передается в результате поморфемного перевода русскими корнями и аффиксами. Частичное семантическое, или вторичное, заимствование происходит при наличии в двух языках слов с совпадающим фономорфологическим обликом в сопоставимо близких значениях. Предложена методика разграничения слов-продуктов семантических преобразований и вторичных заимствований. Известное в языке значение сопоставляется с новым значением с целью определения наличия семантических преобразований на основе развития основной или дополнительных сем, а затем – со значением в предполагаемом языке-источнике.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زبانشناسی تطبیقی
انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۷

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb